Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2022

Tại sao nên đặt combo phòng Vinpearl Phú Quốc + vé Vinwonder, Safari?

Hình ảnh
Vui chơi Vinwonder và Safari g ầ n như là nh ữ ng tr ả i nghi ệ m không th ể b ỏ l ỡ mà du khách nào cũng đ ặ t khi đi du l ị ch Phú Qu ố c. Có 2 hình th ứ c đ ặ t vé 2 khu vui chơi này mà du khách l ự a ch ọ n:   + Đ ặ t vé Vinwonder và Safari kèm phòng Vinpearl Phú Qu ố c   + Đ ặ t khách s ạ n ngoài và mua l ẻ Vinwonder, Safari   Công viên chủ đề Vinwonders Phú Quốc Vườn thú bán hoang dã Safari Phú Quốc V ậ y 2 hình th ứ c này có gì khác bi ệ t, ưu và như ợ c đi ể m c ủ a t ừ ng hình th ứ c là gì? Cùng Combovinpearl.com.vn đi khám phá nhé! 1. Đ ặ t combo phòng Vinpearl Phú Qu ố c + vé Vinwonders, Safari Ưu điểm: N ế u du khách đã tìm hi ể u v ề Vinwonders và Safari ch ắ c h ẳ n đã bi ế t r ằ ng 2 khu tham quan gi ả i trí này và các khách s ạ n/ resort Vinpearl Phú Qu ố c n ằ m trong cùng m ộ t qu ầ n th ể,  kho ả ng cách s ẽ g ầ n nhau. Nên ưu đi ể m đ ầ u tiên là:  Kho ả ng cách g ầ n, không m ấ t th ờ i gian di chuy ể n, ti ế t ki ệ m chi phí di chuy ể n. Ch ỉ